Hướng Dẫn MacOS

Cách bật/tắt “Make Taskbar Icons Easier to Touch” khi vào Tablet Posture trên Windows 10

Kể từ với Windows 10 build 19592, Microsoft bắt đầu tung ra trải nghiệm chế độ máy tính bảng mới cho các PC Convertible 2 trong 1, dưới dạng bản xem trước cho một số người dùng Windows Insider trong Fast ring. Trải nghiệm Tablet Mode mới cho PC Convertible 2 trong 1 Trải nghiệm này tách biệt với trải nghiệm Tablet Mode mà bạn đang sử dụng. Trải nghiệm mới này cho phép người dùng vào Tablet Posture để duy trì trải nghiệm desktop quen thuộc mà không bị…

Read More