Thiết Bị Mạng - Wifi

Đặt lại hệ thống quản lý điều khiển trên máy Mac của bạn

Đặt lại hệ thống quản lý điều khiển trên máy Mac của bạn Trước khi đặt lại SMC (System Management Controller) Đặt lại SMC chỉ sau khi bạn đã thử tất cả các hướng giải quyết vấn đề bình thường. Thử theo từng cách sau đây trước khi bạn đặt lại SMC. Kiểm tra vấn đề sau khi hoàn thành những vẫn còn xảy ra lỗi. Nhấn Command – Option – Escape để tắt các ứng dụng không phản hồi Đặt máy Mac của bạn vào chế độ ngủ bằng…

Read More