Hướng Dẫn MacOS

Tại sao bạn không nên sử dụng máy chủ DNS mặc định ISP của bạn

Máy tính, điện thoại và các thiết bị khác của bạn thường sử dụng máy chủ Hệ thống tên miền (DNS) mà bộ định tuyến được định cấu hình. Thật không may, đây thường là dịch vụ được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn. Những tính năng này thiếu tính riêng tư và cũng có thể chậm hơn một số lựa chọn thay thế. DNS không riêng tư (không có DoH) DNS đã được thiết kế gần 40 năm trước và nó đã phát…

Read More