Tản Mạn

Tình yêu không phải là sự hy sinh

Tình yêu không phải là cho đi mà là nhận lại. Tình cảm còn người là một thứ gì đó rất là phức tạp. Một người có thể yêu điên cuồng mà không cần nhận lại gì cả. Nhưng cũng có những người chỉ vừa cho đi, đã đòi hỏi rất nhiều từ đối phương. Tình yêu không phải là cho đi để được nhận lại, mà nó chỉ đơn giản là bạn có thể làm cho người mình yêu thương cảm thấy hạnh phục. Nhưng đó chỉ là một…

Read More