Hướng Dẫn MacOS

Cách chạy màn hình Retina của bạn ở độ phân giải gốc

Màn hình MacBook thường chạy ở độ phân giải tỷ lệ, sử dụng các pixel bổ sung của màn hình độ phân giải cao hơn để cải thiện độ rõ của văn bản trên màn hình trong khi vẫn giữ mọi thứ ở cùng kích thước. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc màn hình hiển thị về cơ bản là được phóng to trong màn hình với mọi thứ lớn hơn nhiều so với mức cần thiết.

Read More