Hướng Dẫn MacOS

Nếu máy Mac của bạn không mở lên

Nếu máy Mac của bạn không mở lên Học cách xử lý khi máy Mac của bạn mở không lên. Những vấn đề của việc khởi động không lên hình Đầu tiên, kiểm tra vấn đề của việc không lên hình có phải là do màn hình bị hư hay không. Đề chắc chắn rằng màn hình của bạn không có vấn đề gì, nhấn vào nút nguồn của máy tính bạn. Nếu máy Mac của bạn có nguồn nhưng không hiện lên bất cứ hình ảnh nào: Bạn có…

Read More