Cuộc Sống

Đừng để đến lúc hấp ăn năn trên giường bệnh mới biết mình phí tổn cả đời để giữ đeo đuổi 5 đồ vật phù phiếm này: Buông bỏ đúng khi là tự mở đường cứu mình

Đôi khi, chúng ta bực tức sở hữu bản thân vì ko thể khiến cho được mọi điều mà mình muốn do sợ hãi lời ra tiếng vào của đa số người. Để rồi, đến lúc nằm hấp ăn năn trên giường bệnh, chỉ còn phương pháp tử thân đôi ba bước chân, chúng ta mới nhận ra mình đã tiêu hao cả cuộc đời mình vì những trang bị ko đâu. Đại dịch Covid-19 lần này chính là 1 lời kể nhở chúng ta rằng cuộc đời luôn đầy…

Read More