Gaming

Những ấn tượng về dự án của Stream Google: Phát trực tuyến trò chơi vào năm 2019 có vẻ khả thi

Điều gì xảy ra khi Google, AMD và Ubisoft kết hợp với nhau? Bên cạnh những điều thú vị, nó dẫn đến Project Stream – một thông báo bất ngờ vào cuối năm 2018 từ gã khổng lồ trực tuyến, rõ ràng là một phần của việc họ bước vào không gian chơi game.

Read More